Info

Váš prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciou. Pre jej plnohodnotné využívanie použite, prosím, niektorý z nasledujúcich: Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari, Edge.
Bezpečnosť
V hornej lište internetového prehliadača začína adresa: https://webklient.nn.sk.
Pred adresou je symbol visiaceho zámku.
Pamätajte si, že NN od vás nikdy nebude žiadať zaslanie hesiel do aplikácie WebKlient.
V prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa bezpečnosti, kontaktujte linku 0850 111 464.